DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

O našej materskej škole

Materská škola je  4 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytujeme deťom aj možnosť poldenného pobytu .

Materská škola je známa svojimi mnohými aktivitami organizovanými  pre deti.  Zastávame myšlienku , že deti by mali mať možnosť rozvoja vo všetkých oblastiach, ktoré ho zaujímajú a lákajú. Okrem rozvoja všetkých zložiek detskej osobnosti v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností ponúkame i paletu krúžkov s rozličným zameraním. Počas roka prebieha obľúbený výtvarný krúžok, ľudový tanec a výuka anglického a nemeckého jazyka.

V školskom roku 2012/2013 sme zrealizovali dostavbu  miestnosti , kde je nainštalovaná interaktívna tabuľa , ktorá slúži na rôzne výučbové programy pre deti.

Adaptácia detí na pobyt v MŠ:

Naša MŠ pravidelne pripravuje zápis na nový školský rok. Pri zápise majú rodičia možnosť si vybrať sa jeden z adaptačných procesov. Veľmi dobre sa nám osvedčila forma návštevy rodičov s deťmi na školskom dvore v spoločnosti škôlkárov, najmä ,,prvákov“. Novoprijaté deti mali možnosť zoznámiť  sa so škôlkármi – nadviazať s nimi možné priateľské vzťahy, s pedagogickým personálom, s prostredím, s denným režimom, so spôsobom práce, vzdelávaním a výchovou detí učiteľkami materskej školy.

Prvé dni v našej MŠ:

Nástup do materskej školy je pre vaše dieťa dôležitým zlomom v jeho živote. Nielen preto, že bude od vás odlúčené na niekoľko hodín v priebehu dňa. Aj hry s inými deťmi, konfrontácie so skupinou neznámych tvárí a vyššie požiadavky  na samostatnosť sú úplne nové. Hlavne prvý deň v škôlke je celkom výnimočný, mnoho detí je práve v tento deň prvýkrát dlhšiu dobu mimo domova. Doteraz sa dieťa koncentrovalo predovšetkým na rodinu. V škôlke ale už nehrá hlavnú rolu, musí si vybojovať miesto v skupine. A to nie je pre našich najmenších také jednoduché, zato však veľmi dôležité, pretože to rozvíja ich sociálne schopnosti. Táto nová etapa v živote predstavuje pre mnoho detí krízu. Reakciou na túto krízu môžu byť stavy, kedy sa niektoré deti dočasne vracajú späť na vývojovo nižšiu úroveň, začnú sa v noci pocikávať, alebo vyžadujú od rodičov ochranu. Majte teda ako rodičia na pamäti fakt, že nie všetky deti zvládnu nástup do škôlky bez problémov. Existuje však niekoľko trikov  a rád, ako je možné deťom tento zásadný životný krok pomôcť zvládnuť.

·        

·         Keď príde deň D, prvá návšteva škôlky, dohodnite si s dieťaťom presný čas, kedy preňho prídete a sľúbte mu, že to dodržíte.

·         Hovorte mu pravdu – idem do práce, budem doma upratovať, variť a podobne, ale vždy sa budem za tebou ponáhľať.

·         Dovoľte mu po dohode s pani učiteľkou priniesť si obľúbenou hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu.

·         Vyhnite sa dlhým rozlúčkam- prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a odovzdajte ho pani učiteľke.

·         Zostante po celý čas pokojní.

·         Aj váš vlastný postoj k materskej škole je veľmi dôležitý. V každom prípade by ste mali mať dôveru v učiteľky v MŠ, ktorým zverujete svoje dieťa. Vaše dieťa vycíti, pokiaľ nie ste si istí, a budete reagovať strachom.

·         Mali by ste bez pochýb dôverovať schopnostiam svojho dieťaťa, že si nájde kamarátov a zvládne požiadavky, ktoré na neho budú kladené.

·         Pokiaľ vo vás drieme strach, že to nezvládne a zlyhá, bude vaše dieťa neisté, pretože deti majú veľmi citlivé,, anténky „ a rýchlo zachytia obavy rodičov.

·         Osloboďte sa teda o d svojho strachu. Pokiaľ by malo vaše dieťa problémy, určite nebudú spôsobené tým, že ste zlá mama, alebo zlý otec. Potiaže sú celkom normálne, dieťa ich musí prekonať a to prispieva k jeho vývoju.

 

Napriek tomu, že chápete, ako je vášmu dieťaťu ťažko, nenechajte sa obmäkčiť a nevezmite plačúce dieťa domov, alebo k sebe do práce.. Deti sa vo väčšine prípadov ukľudnia v momente, keď im rodičia zmiznú z dosahu. Deti samozrejme vycítia, že aj rodičia sú v tejto situácii nesvoji. Výraz  tváre, držanie tela, váhanie, či už ísť, alebo ešte chvíľu ostať – to všetko prezrádza neistotu rodičov.

Dieťa po príchode do škôlky sa väčšinou nechá po krátkom čase od smútku odpútať a veľmi rýchlo si zvykne na novú situáciu.

Čo by som mal/a vedieť, aby som bol/a šikovným škôlkárom?

·         Vedieť sa zahrať s novými kamarátmi

·         Pýtať sa na WC

·         Obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie

·         Obuť sa a vyzuť sa

·         Poznať svoje veci

·         Jesť správne lyžicou

·         Napiť sa z pohára